Studia z Dziejów Wojskowości, t. VII

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się VII tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 400 stron. Oprócz słowa wstępnego od Redakcji zawiera 11 różnorodnych artykułów studyjnych, źródło, recenzję oraz sprawozdanie z sesji zorganizowanej w dniach 14-16 marca 2018 r. przez Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Spis treści:

Od redakcji

Studia

Mariusz Cieśla – Napierśnik zbroi z warsztatu mediolańskiego w kolekcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Analiza porównawcza

Krzysztof Kuczyński – „Mała woyna” generała Dominika Dziewanowskiego. Teoria i jej praktyczne wykorzystanie w kampanii 1812 r. na przykładzie działań 28. Brygady Lekkiej Jazdy

Włodzimierz Nabywaniec – Seweryn Fredro (1785–1845). Zarys biografii oficera szwoleżerów

Andrzej Chojnacki – Studium nad operacyjnym wykorzystanie międzyrzecza Wisły, Bugu i Wieprza w dobie wojen napoleońskich (1795–1813)

Przemysław Gorzałka – Sprawa kapitana Neidhardta, czyli o sukcesach „służb sekretnych” Księstwa Warszawskiego

Paweł Krokosz – Bohaterstwo żołnierzy armii rosyjskiej czasu„wojny ojczyźnianej 1812 roku” – temat prac rosyjskich artystów malarzy XIX – pocz. XX w.

Rafał Mieczkowski – Mimowolne „gwiazdy” obiektywu. Wraki czołgów Mark II pod Bullecourt w ujęciu niemieckiej fotografii propagandowej Wielkiej Wojny

Aleksander Smoliński – Zachodnia Dywizja Strzelecka Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej z lat 1917–1919 – pierwsza polskojęzyczna wielka jednostka sowieckich sił zbrojnych

Jerzy S. Wojciechowski – Przyczynek do dziejów pierwszego kursu Przysposobienia Wojskowego Broni Pancernej

Tomasz Wesołowski – Pierwszy etap prac Sztabu Głównego nad planem operacyjnym „Zachód” (luty – połowa marca 1939 r.) w dokumentach,relacjach i wspomnieniach jego twórców

Paweł Jaroniec – Obraz działań jednostek „ludowego” Wojska Polskiego na Wale Pomorskim, Pomorzu Zachodnim i Kołobrzegu między styczniem a marcem 1945 r. w świetle relacji i wspomnień kombatantów zamieszczanych w prasie codziennej PRL

 

Źródła

Marcin Baranowski, Maciej Trąbski – Dwa źródła do planów modernizacji twierdzy częstochowskiej w czasach Księstwa Warszawskiego

 

Recenzje i omówienia

Aleksander Smoliński – Monografia dotycząca nowożytnych fortyfikacji z obszarów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Karol Olejnik  Sprawozdanie z konferencji„Pierwsze dni niepodległości”, Białystok 14–16 marca 2018 r.