Rada Naukowa SzDW

Rada Naukowa „Studiów z Dziejów Wojskowości”

prof. dr hab. Zbigniew Anusik
prof. dr hab. Wiesław Caban
prof. dr hab. Czesław K. Grzelak
prof. dr hab. Norbert Kasparek
dr Paul Chester Latawski, prof. Royal Military Academy Sandhurst
prof. dr hab. Jerzy Maroń
prof. dr hab. Zygmunt Matuszak
prof. dr hab. Grzegorz Nowik
prof. dr hab. Marek Plewczyński
prof. dr hab. Andrzej Rachuba
prof. dr hab. Waldemar Rezmer
prof. dr hab. Wanda Krystyna Roman
prof. dr hab. Witold Świętosławski
płk dr hab. Juliusz S. Tym
prof. dr hab. Henryk Wisner
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz