Studia z Dziejów Wojskowości, t. I

Pierwszy tom periodyku „Studia z Dziejów Historii Wojskowości”. Publikacja ta otworzyła nowy rozdział w działalności wydawniczej Muzeum Wojska, a jednocześnie nawiązała do wieloletniej tradycji publikowania przez białostocki ośrodek naukowy rozpraw i źródeł związanych z polską i powszechną historią militarną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Od Redakcji

Karol Olejnik – O kulturę dyskusji naukowej

Studia

Lech A. Walkiewicz – W sprawie datacji i interpretacji późnośredniowiecznej miniaturowej broni palnej z Kalisza

Mariusz Cieśla – Zbrojownia Radziwiłłów z Nieświeża i broń związana z polską w Zbrojowni Higgins’a w Worcester, Philadelphia Museum of Art i The Fitzwilliam Museum w Cambridge

Aleksander Bołdyrew – Tam in pecuniis, quam in mercibus alias towarami. Żołd i zarobki żołnierzy polskiej piechoty zaciężnej za panowania Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego

Anna Pastorek – Holenderskie księgi sygnałowe w I połowie XVII wieku na przykładzie księgi sygnałowej wiceadmirała Wemmera van Berchem z 1628 roku

Sławomir Augusiewicz – Gabriel Woyniłłowicz, oficer jazdy koronnej z poł. XVII w. Zarys biografii

Krzysztof Kossarzecki – Forteca w Kopysi nad Dnieprem w latach wojny Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1667

Leszek A. Wierzbicki – Konfederaci szczebrzeszyńscy. Przywódcy związku wojska koronnego na przełomie 1672 i 1673 roku

Leszek Madej – Zmiany w liczebności i potencjale bojowym wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku

Ernest Szum – Pułkownik Władysław Cichorski „Zameczek”. Studium przywództwa

Aleksander Smoliński – Gospodarka sowieckiej Ukrainy z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

Źródła

Leszek A. Wierzbicki – Awizy z obozu królewskiego pod Regowem (27 września – 1 października 1672 r.)

Marcin Baranowski – Nieznana relacja Ignacego Prądzyńskiego o walkach nad Berezyną

Recenzje i polemiki

Robert Kisiel – Zwykłe ryzyko „badacza-przepisywacza”

 

Noty biograficzne o autorach

Instrukcja wydawnicza