policjanci i ich rodziny

Bardzo ważną organizacją społeczno-kulturalną międzywojennych struktur policji było ogólnopolskie stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”. Na terenie województwa białostockiego jego okręgowy zarząd mieścił się w Białymstoku. Kierował on odgórnie pracą powiatowych kół stowarzyszenia, powołanych początkowo w Bielsku, Grodnie, Grajewie, Kolnie, Łomży i Wysokiem Mazowieckiem. W następnych latach zorganizowano je przy wszystkich pozostałych siedzibach komend powiatowych policji. Głównym powodem utworzenia stowarzyszenia była chęć udzielania pomocy rodzinom policjantów oraz rozbudzanie wśród nich kulturalno-towarzyskiego współżycia. W uzyskaniu środków na swą działalność organizowano więc różnorodne zabawy, loterie fantowe, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne. Za zebrane pieniądze członkowie „Rodziny Policyjnej” zorganizowali dla dzieci policjantów m.in. przedszkola w Bielsku, Grajewie i Grodnie, a dla pozostałych wakacyjne kolonie letnie. W formie zapomóg starano się także wspierać finansowo wdowy i rodziny po poległych lub zmarłych funkcjonariuszach. Moralnie była to więc działalność niezwykle wartościowa i potrzebna.