policja konna

W większych miastach typową służbę policyjną prowadziły komisariaty miejskie PP. Ich funkcjonariusze zaangażowani byli głównie w uliczną służbę patrolową i działania prewencyjne zapewniające utrzymanie należytego stanu porządku publicznego. Pod koniec lat dwudziestych XX w. za zgodą Komendy Wojewódzkiej PP w Białymstoku utworzono w mieście Konny Oddział Policji Państwowej w sile 10-15 policjantów. Jego koszary mieściły się przy ul. Świętojańskiej 14. Konnych policjantów używano przede wszystkim do patrolowania ulic, a w szczególnych przypadkach do likwidowania zamieszek lub rozpędzania tłumów w czasie antypaństwowych manifestacji, jak to miało miejsce w Warszawie czy Krakowie.