Платежі

ЦІННИК ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІї

Ставки за повторне використання інформації, у випадки якщо інформація з державного сектора надається або надається для цілей, що не є некомерційними, для дослідницьких, наукових або освітніх цілей виносять:
1. через систему ИКТ або цифрову фотографію, збережену на цифровому носителе CD / DVD, – 20-40 злотих (за 1 скан / фото)
2. у паперовому виді:
а) для однієї сторони друку або кольорового друку :
– у форматі А4 – 10 злотих
– у форматі A3 – 20 злотих
б) для однієї сторони відбитку або чорно-білого відбитку :
– у форматі А4 – 7 злотих
– у форматі A3 – 15 злотих;
3. у вигляді запису звуку або зображення на цифровому носії – 20 злотих за кожен носій запису;
4. у формі або формі, відмінній від згаданої в пункті 1-3 ціна визначатиметься індивідуальною угодою з урахуванням типу і об’єму послуги, що замовляється.

II. Ставки плати за повторне використання інформації, якщо підготовка або надання інформації способом або у формі, вказаній в запиті на повторне використання, вимагають додаткових витрат, у разі надання або передачі інформації державного сектора в некомерційних цілях дослідницького, наукового або освітнього характеру
1. через систему ИКТ або цифрову фотографію, збережену на цифровому носителе CD / DVD, – 5 злотих (за 1 скан / фото)
2. у паперовому виді:
а) для однієї сторони друку або кольорового друку :
– у форматі А4 – 1 злотих
– у форматі A3 – 2 злотих;
б) для однієї сторони відбитку або чорно-білого відбитку :
– у форматі А4 – 0,50 злотих
– у форматі А3 – 1 злотих;
3. у вигляді запису звуку або зображення на цифровому носії – 10 злотих за кожен носій запису;
4. у формі або формі, відмінній від згаданої в пункті 1-3 ціна визначатиметься індивідуальною угодою з урахуванням типу і об’єму послуги, що замовляється.
Некомерційна мета розуміється як діяльність, відмінна від діяльності, що приносить доход, здійснюваної для третіх осіб.

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

У виняткових випадках директор музею має право надати знижку на ціни, вказані в ціннику, проте оплати після знижки повинні покривати прямі витрати по обслуговуванню. Наступні випадки вважаються винятковими: реалізація благодійних цілей, послуга для некомерційних організацій і для освітніх установ для досягнення їх статутних цілей, за умови, що ці організації не використовують предмети, надані для цілей їх комерційної діяльності. Згоду виконання послуги виражає директор Музею Війська у Білостоку на підставі думки начальника цього відділу музею.
3. Надання послуг повинне враховувати усі вимоги по збереженню і дотриманню умов охорони і безпеки музейних предметів.
4. Послуги, не включені в цінник, надаються у вигляді окремого договору.
5. За усі послуги, зроблені іншим музеям, Музей Війська у Білостоку – на взаємній основі -оплат не стягує.
6. За повторне використання інформації від організацій, звільнених від цих оплат відповідно до Закону від 25 лютого 2016 року про повторне використання інформації державного сектора, оплата не стягується.

Переклад з Російської на Українську мову – Донець Олена