PROGRAM

Szczegółowy program konferencji – do pobrania:

w formacie pdf

w formacie docx

Całość materiałów z konferencji zostanie opublikowana w formie monografii książkowej.

W trakcie konferencji przewidziane są dwie uroczyste kolacje oraz wyjazdy studyjne do Tykocina, Supraśla i Kruszynian oraz do Suwałk i Wigier (do indywidualnego wyboru przez uczestnika konferencji).