ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe do udziału w konferencji – do pobrania w formie edytowalnej:

Zgłoszenie uczestnika – autorzy

Zgłoszenie uczestnika – uczestnicy konferencji

Będą one przyjmowane do 21 lutego 2020 r. przez sekretariat konferencji.

Udział w konferencji jest odpłatny na następujących zasadach:
– opłatę konferencyjną w wysokości 400,00 zł. wnoszą uczestnicy zamawiający nocleg w Hotelu Gołębiewskim (w tej kwocie zostały ujęte: dwa noclegi – 11/12.03.2020 i 12/13.03.2020, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad i uroczysta kolacja, parking dla samochodów, bezpłatny wstęp do Parku Wodnego Tropikana, pakiet informacyjny o konferencji oraz udział w wybranym indywidualnie wyjeździe studyjnym);
– opłatę konferencyjną w wysokości 200,00 zł. wnoszą uczestnicy niezamawiający noclegu w Hotelu Gołębiewskim (w tej kwocie zostały ujęte: obiad, uroczysta kolacja, otrzymanie pakietu informacyjnego o konferencji oraz udział w wybranym indywidualnie wyjeździe studyjnym);
– opłaty konferencyjnej nie wnoszą członkowie Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz zaproszeni przez organizatorów Goście.

Opłatę za udział w konferencji należy przelać na podane niżej konto do dnia 21 lutego 2020 r.:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Bank Pekao S.A. O/Białystok 04 1240 5211 1111 0000 4919 5527, z dopiskiem: Konferencja „Trudne dziedzictwo” – Białystok, 11-13.03.2020.