ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W II DOROCZNEJ KONFERENCJI MUZEALNEJ
STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH
„TRUDNE DZIEDZICTWO”

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że II Doroczna Konferencja Muzealna odbędzie się bez zmian w wyznaczonym terminie 11-13 marca 2020 r.

UWAGA

W związku z opublikowaną instrukcją Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa organizatorzy II Dorocznej Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich, jaka odbywa się w Białymstoku w dniach 11-13 marca 2020 r., proszą wszystkich jej uczestników o zastosowanie się do poniższych zaleceń:
1. Należy często myć ręce używając do tego mydła i wody oraz płynów lub żeli powstałych na bazie alkoholu (min. 60%).
2. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody, a jeśli nie mamy do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
3. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.
5. Jeśli masz gorączkę, kaszel oraz trudności w oddychaniu, zasięgnij natychmiast pomocy medycznej.
Prosimy uprzejmie o dostosowanie się do powyższych zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

O KONFERENCJI

Trudne dziedzictwo – to wielokrotnie spotykane zjawisko w świecie kultury. Najbardziej można je odczuć z perspektywy muzealnej. Budując kolekcję, tworząc scenariusze wystaw, muzealnik powinien kierować się dystansem i starać się osiągnąć jak najwyższy poziom obiektywizmu. Często jednak ten proces utrudniają same artefakty czy emocje społeczne. Niełatwo jest bowiem oderwać się od toczących się sporów natury politycznej, moralnej czy historycznej. Muzealnik jednak ma tę przewagę nad innymi uczestnikami publicznej dyskusji, że gromadzi, zbiera materialną tkankę różnych zjawisk i procesów społecznych, artystycznych czy cywilizacyjnych. Na podstawie zgromadzonych kolekcji muzealnik ma równie trudną misję poddawania pod publiczny osąd swojej narracji. Wielokrotnie rodzą się więc spory dotyczące historii różnych epok, choć najdotkliwiej odczuwane są w perspektywie XX wieku.

Konferencja muzealna „Trudne dziedzictwo” ma do spełnienia dwa główne cele. Pierwszym będzie zdiagnozowanie stanu rzeczy. Porównanie występowania skali zjawiska, które sam muzealnik nazwie „trudnym”. Drugim celem, bardziej uniwersalnym, powinna być próba wypracowania standardów określających rolę kolekcji i muzealników w edukacji i toczącej się publicznej dyskusji.

Posługując się tak rozumianym kontekstem hasła „trudne dziedzictwo” zapraszamy do przemyśleń i dyskusji. Powinny one odwoływać się do posiadanych kolekcji, przykładów wystaw muzealnych, własnych doświadczeń zawodowych, a także przedstawiać problemy oraz wytyczać dalsze perspektywy. Liczymy, że refleksje, które się zrodzą w trakcie przygotowywania, a później podczas konferencji, pozwolą na podzielenie się doświadczeniami z szerokim forum. Pomogą w radzeniu sobie z „trudnym dziedzictwem” w praktyce, dadzą podstawy do zdefiniowania i zastosowania w praktyce zagadnienia „Trudne dziedzictwo”.

Zapraszamy więc w dniach 11-13 marca 2020 r. do Białegostoku i podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami, przemyśleniami oraz posiadaną wiedzą w trzech wybranych dla siebie sesjach tematycznych: I – „Trudne dziedzictwo – próba diagnozy”, II – „Zbiory muzealne a trudne dziedzictwo”, III – „Sposoby narracji i edukacji muzealnej w prezentacji trudnego dziedzictwa”.

Miejsce obrad: Hotel Gołębiewski, u. Pałacowa 7, 15-064 Białystok.

Termin obrad: 11-13 marca 2020 r.

Język obrad: polski.