WYSTĄPIENIA

Forma wystąpień: referat (15 minut), komunikat (do 10 minut). Prezentację multimedialną z podpisami materiałów ikonograficznych, tezami i głównymi wnioskami prosimy przygotować w języku polskim.

Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia o objętości 1500-1800 znaków (ze spacjami) i napisanym w języku polskim do dnia 15 stycznia 2020 r., na poniższy adres:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok
z dopiskiem KONFERENCJA „TRUDNE DZIEDZICTWO”,
lub mailowo na adres smp.podlasie@wp.pl lub mgajewski@mwb.com.pl

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru spośród nadesłanych abstraktów 30 referatów i 12 komunikatów. Ich autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.