MATERIAŁY

baner webinarium

Nagranie z webinarium podsumowującego projekt
Zapraszamy do wysłuchania webinarium podsumowującego projekt „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”. Koordynatorki projektu opowiadają o efektach działań projektowych oraz o specyfice pracy z osobami z autyzmem.
Więcej…

Pakiet edukacyjny

Bezpłatny Pakiet Edukacyjny do pobrania
Zapraszamy do zapoznania się z treściami Pakietu Edukacyjnego przygotowanego przez zespół edukatorów Muzeum. Celem autorów było opracowanie ćwiczeń pozwalających na wykorzystanie obiektów muzealnych do pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji historycznej, jak i kulturalnej. Scenariusze zajęć oraz materiały niezbędne do ich realizacji zostały udostępnione bezpłatnie na licencji CC-BY-NC-ND.
Więcej…

filmy
Materiały filmowe
Polecamy materiały filmowe uzupełniające treści pakietu edukacyjnego. Są to instrukcje prowadzenia warsztatów według muzealnych scenariuszy, a także fragmenty ścieżki oprowadzania po wystawach stałych. Pokazane zostały zbiory znajdujące się na ekspozycjach, dzięki czemu filmy mogą być prezentowane w trakcie lekcji lub zajęć edukacyjnych.
Więcej…
Przewodnik po metodzie
Przewodnik po metodzie
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po metodzie, w którym prezentujemy efekty projektu „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”. Tekst – Marzena Wilczko, opracowanie graficzne – Barbara Bielawiec.
Więcej…

Materiały szkoleniowe: praca z osobami z autyzmem
Dostępne nagrania pochodzą z webinariów, w których wzięli udział pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku. Szkolenia odbyły się w maju i czerwcu 2020 r. Stanowiły główną część cyklu szkoleniowego, mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Muzeum w zakresie pracy z osobami z autyzmem.
Więcej…