MATERIAŁY

Dostępne poniżej nagrania pochodzą z webinariów, w których wzięli udział pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku. Szkolenia online z ekspertami odbyły się w maju i czerwcu 2020 r. Stanowiły główną część cyklu szkoleniowego, mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Muzeum w zakresie pracy z osobami z autyzmem. Ponadto odbyły się zdalne spotkania z pracownikami instytucji kultury: Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Żydów Polskich Polin, a także z mamą dziecka z autyzmem. Za wszystkie spotkania dziękujemy!

„Dziecko ze spektrum autyzmu”, Nina Zawadzka i Michał Fiedosiuk, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku
Celem webinarium było wprowadzenie słuchaczy w zagadnienie autyzmu i jego objawów. Prowadzący omówili zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem oraz wyjaśnili funkcje zachowań trudnych. Kwintesencją wykładu były wskazówki do pracy z osobami z autyzmem w instytucji kultury. Eksperci opowiedzieli o potrzebach osób z autyzmem w zakresie: stałości i nieprzewidywalności, komfortu sensorycznego, wizualnego kanału przekazu informacji, kontrolowanego sposobu mówienia czy wzmacniania motywacji.

Nina Zawadzka – nauczyciel i terapeuta z 18-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, oligofrenopedagog, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Swój poziom kompetencji w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach.

Michał Fiedosiuk – oligofrenopedagog, absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W codziennej pracy zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu.

„Wzory różnorodności. Projektowanie doświadczeń edukacyjnych”, Dagmara Stanosz | Muzeum Śląskie
Szkolenie miało na celu przekazanie dobrych praktyk w pracy z osobami z autyzmem w instytucji kultury. We wstępie prowadząca omówiła zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jednocześnie zachęcała do wyjścia poza stereotypowe myślenie o spektrum, jak o zaburzeniu intelektualnym, na rzecz kultury autystycznej i neuroróżnorodności. W kolejnych częściach przedstawiła zasady projektowania oferty instytucji kultury dla osób z autyzmem. Dotyczyły one zarówno poziomu organizacji przestrzeni zwiedzania, zasad prowadzenia strony internetowej czy promocji działań. Na koniec podała praktyczne wskazówki do projektowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami z autyzmem.

Dagmara Stanosz – antropolożka kultury, na co dzień pracuje w Muzeum Śląskim, gdzie tworzy i koordynuje interdyscyplinarne projekty edukacyjno-artystyczne, prowadzi autorskie warsztaty dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niewidomych, niesłyszących, ze spektrum autyzmu. W 2019 roku otrzymała wyróżnienie „Idola środowiska” osób niewidomych za innowacyjne działania w obszarze edukacji.