PAKIET EDUKACYJNY DO POBRANIA

Zapraszamy do korzystania z treści Pakietu Edukacyjnego przygotowanego przez zespół muzealnych edukatorów. Głównym celem opracowanych ćwiczeń jest zapoznanie odbiorców, osób ze spektrum autyzmu, z wyjątkowymi obiektami muzealnymi i historią której są nośnikami.
Publikacja zawiera dziesięć scenariuszy zajęć edukacyjnych, komplet piktogramów oraz materiały w załącznikach. Wszystkie scenariusze zostały oparte o treści muzealnych wystaw stałych i czasowych. Ich opisy zostały ograniczone do niezbędnych informacji. Autorzy nie określili czasu niezbędnego do realizacji każdego ze scenariuszy, ponieważ zależy to od możliwości uczestników zajęć. Nie wskazano także poziomu trudności zadań, ani przedziału wiekowego dla którego przeznaczone są scenariusze. Należy to do decyzji prowadzących, którzy znają zakres możliwości i potrzeb uczestników. Opis każdego z dziesięciu scenariuszy zawiera: wstęp merytoryczny, cele zajęć, materiały niezbędne do realizacji tematu, instrukcję co należy przygotować przed zajęciami oraz przebieg zajęć.
Konstrukcja pakietu pozwala na dowolne operowanie zawartymi materiałami. Poszczególne scenariusze mogą stanowić pojedynczą jednostkę zajęciową, ale możliwe jest także łączenie scenariuszy tak, by powstały dłuższe warsztaty. Załączniki, podane w jednej numeracji, mogą być wykorzystane szerzej niż jest to wskazane w scenariuszach. Wszystko zależy od potrzeb prowadzącego, jak i wymagań uczestników.

Materiały do pobrania:

Fragment relacji Stanisława Jurkiewicza, żołnierza 3. Dywizji Strzelców Karpackich do scenariusza „Historie żołnierzy”

Fragment relacji Antoniego Jabłońskiego, żołnierza 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki do scenariusza „Historie żołnierzy”

Pakiet Edukacyjny dostępny bezpłatnie na licencji: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Pakiet Edukacyjny dostępny bezpłatnie na licencji: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Skip to content