FILMY

Polecamy materiały filmowe uzupełniające treści pakietu edukacyjnego. Są to instrukcje prowadzenia warsztatów według muzealnych scenariuszy, a także fragmenty ścieżki oprowadzania po wystawach stałych. Pokazane zostały zbiory znajdujące się na ekspozycjach, dzięki czemu filmy mogą być prezentowane w trakcie lekcji lub zajęć edukacyjnych.

Edukatorka w Muzeum Wojska Ewelina Sarosiek prezentuje krok po kroku jak należy przeprowadzić warsztaty „Garnizon ze starych fotografii” oraz „Żołnierskie niezbędniki”.

Krzysztof Kukliński, przewodnik w Muzeum Wojska, opowiada o poszczególnych fragmentach muzealnych wystaw stałych. Prezentuje wybrane sylwetki żołnierzy z danego okresu historycznego, w przystępny sposób omawiając poszczególne części umundurowania i wyposażenia.