GARNIZON DOSTĘPNY

Historia białostockiego garnizonu w obiektach muzealnych
Miniatura sztandaru
Znak tożsamości
Legitymacja
Armata przeciwpancerna
Orzeł wojskowy
Portret Branickiego
Szabla kościuszkówka
Fotografia ułana
Szabla ludwikówka
Kuchnia polowa
Hełmofon

I RZECZPOSPOLITA

ZABORY

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

II WOJNA ŚWIATOWA

CZASY WSPÓŁCZESNE

Karabin skałkowy
List Branickiego
Taczanka
Kurtka mundurowa
Oznaka rozpoznawcza
Bluza mundurowa
Telefon polowy
Karabin przeciwpancerny
Hełm

I RZECZPOSPOLITA

Portret Branickiego
Szabla kościuszkówka
Karabin skałkowy
List Branickiego

ZABORY

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Miniatura sztandaru
Legitymacja
Armata przeciwpancerna
Fotografia ułana
Szabla ludwikówka
Taczanka
Kurtka mundurowa
Telefon polowy
Karabin przeciwpancerny
Znak tożsamości

II WOJNA ŚWIATOWA

CZASY WSPÓŁCZESNE

Orzeł wojskowy
Kuchnia polowa
Hełmofon
Oznaka rozpoznawcza
Bluza mundurowa
Hełm
CC-BY-SA

Materiały dostępne na licencji CC BY SA Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach.