Partnerzy

Centrum Falstad

Centrum Falstad zajmuje się badaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat historii obozowej i praw człowieka w czasach II Wojny Światowej. Fundacja posiada duże doświadczenie w obszarze metodologii partycypacyjnych w edukacji pamięci, jak również w zakresie partnerstwa w licznych projektach interdyscyplinarnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Falstad jest także instytutem badawczym.
Centrum zostało założone w 2000 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego SS Falstad działającego w okupowanej przez nazistów Norwegii w latach 1941-1945. W tym okresie uwięziono tam ponad 4000 osób z 15 krajów.
Rolą partnera w projekcie będzie dzielenie się know-how w zakresie edukacji pamięci . Pracownicy będą zaangażowani we wszystkie etapy projektu, realnie wpływając na jego kształt. Przeprowadzą działania bezpośrednie z odbiorcami w Ekne. Wezmą udział w tworzeniu efektów projektu: przewodnika po metodzie oraz strategii rozwoju publiczności.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Książnica Podlaska jest samorządową instytucją kultury województwa podlaskiego. Celem działania biblioteki jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych, kulturalnych i samokształceniowych społeczeństwa poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych. Instytucja prowadzi działalność kulturalno-oświatową kierowaną do wszystkich grup wiekowych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Jest największą biblioteką w regionie Polski północno-wschodniej. Jest miejscem wydarzeń ważnych dla rozwoju i promocji kultury. Organizowane są w niej promocje książek, wykłady, spotkania literackie, wystawy.
Udział Książnicy Podlaskiej w projekcie ma znaczenie strategiczne. Działania kulturalne z odbiorcami odbędą się na osiedlach Białegostoku, na których ulokowane są filie biblioteki. Edukatorzy biblioteki będą zaangażowani w realizację działań bezpośrednich z odbiorcami oraz organizację konferencji kończącej projekt.