Kontakt

Koordynator projektu:
Marzena Wilczko
mwilczko@mwb.com.pl
tel. 536 123 424

Strona internetowa:
Beata Wiśniewska-Lewoc
blewoc@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 23

Muzeum Wojska w Białymstoku
www.mwb.com.pl

Autorzy wystawy:

Opracowanie merytoryczne:

Kristoffer Eliassen Grini (Centrum Falstad),
Piotr Białokozowicz, Róża Gajek (Muzeum Wojska w Białymstoku)

Opracowanie graficzne:

Barbara Bielawiec

Konsultacje:

Łukasz Radulski (Muzeum Wojska w Białymstoku), Pia Haugdal Wee (Centrum Falstad)