Autorzy

„W drodze. Żołnierze «armii Andersa» 1941–1946”
Wystawa Muzeum Wojska w Białymstoku

Autor wystawy: Marcin Koziński
tel.: 535623007
email: mkoziński@mwb.com.pl

Koloryzacja zdjęć: Mirosław Szponar

Skład: Barbara Bielawiec

Korekta tekstów: Natalia Filinowicz

Strona internetowa wystawy: Beata Wiśniewska-Lewoc, Marcin Koziński

Na stronie głównej: Żołnierze 5. Kresowej Dywizji Piechoty, Palestyna, 1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4540.