Galeria

Ochotnicy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5111.
Ochotnicy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5111.
Ochotnicy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po otrzymaniu brytyjskich płaszczy, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5112.
Ochotnicy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po otrzymaniu brytyjskich płaszczy, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5112.
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w trakcie wydawania posiłku, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5074.
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w trakcie wydawania posiłku, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5074.
Generał Władysław Sikorski przed szeregiem ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet, ok. 1942 roku. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/1515.
Generał Władysław Sikorski przed szeregiem ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet, ok. 1942 roku. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/1515.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich przed namiotem, Irak, ok. 1943 roku. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/1851.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich przed namiotem, Irak, ok. 1943 roku. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/1851.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich przed namiotem w Quizil Ribat, Irak, lata 1942-1943. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4024.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich przed namiotem w Quizil Ribat, Irak, lata 1942-1943. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4024.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich w zaimprowizowanym fotograficznym atelier, Irak, ok. 1943 roku, nr inw. MWB/D/4022.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich w zaimprowizowanym fotograficznym atelier, Irak, ok. 1943 roku, nr inw. MWB/D/4022.
Żołnierze Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie z mieszkańcem Betlejem, Palestyna, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/2914.
Żołnierze Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie z mieszkańcem Betlejem, Palestyna, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/2914.
Żołnierze 5. Kresowej Dywizji Piechoty, Palestyna, 1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4540.
Żołnierze 5. Kresowej Dywizji Piechoty, Palestyna, 1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4540.
Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich przed wyjazdem do Iraku, Egipt, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4564.
Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich przed wyjazdem do Iraku, Egipt, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4564.
Żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie w trakcie urlopu, Palestyna, 1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/3709.
Żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie w trakcie urlopu, Palestyna, 1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/3709.
Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich przed wyjazdem do Iraku, Egipt, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4565.
Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich przed wyjazdem do Iraku, Egipt, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4565.
Inspekcja jednostek 2. Korpusu Polskiego przez dowódcę brytyjskiej 8. Armii gen. Olivera Leese. Drugi z prawej strony stoi dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich generał Bolesław Duch, Włochy, 1944 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5167.
Inspekcja jednostek 2. Korpusu Polskiego przez dowódcę brytyjskiej 8. Armii gen. Olivera Leese. Drugi z prawej strony stoi dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich generał Bolesław Duch, Włochy, 1944 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5167.
Żołnierze 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców 5. Kresowej Dywizji Piechoty na froncie włoskim, Włochy, 1944 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/3611/1.
Żołnierze 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców 5. Kresowej Dywizji Piechoty na froncie włoskim, Włochy, 1944 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/3611/1.
Żołnierze 2. Korpusu Polskiego naprawiający leżący na boku samochód terenowy Willys Jeep, w trakcie walk o Monte Cassino, Włochy, 1944. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5178.
Żołnierze 2. Korpusu Polskiego naprawiający leżący na boku samochód terenowy Willys Jeep, w trakcie walk o Monte Cassino, Włochy, 1944. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5178.
Inspekcja Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na froncie włoskim. Drugi z lewej strony generał Kazimierz Sosnkowski, za nim stoi biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina, Włochy, 1944 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4030.
Inspekcja Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na froncie włoskim. Drugi z lewej strony generał Kazimierz Sosnkowski, za nim stoi biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina, Włochy, 1944 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4030.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich przed budynkiem dowództwa, Włochy, lata 1945-1946. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4060/1.
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich przed budynkiem dowództwa, Włochy, lata 1945-1946. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/4060/1.
Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po przybyciu do Kirgistanu, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/3317.
Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po przybyciu do Kirgistanu, ZSRR, 1942 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/3317.
Żołnierze 5. Kresowej Dywizji Piechoty z żołnierzem amerykańskim, na rynku miasta we Włoszech, Włochy, lata 1945-1946. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/1587.
Żołnierze 5. Kresowej Dywizji Piechoty z żołnierzem amerykańskim, na rynku miasta we Włoszech, Włochy, lata 1945-1946. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/1587.
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na ulicy miasta w Wielkiej Brytanii, ok. 1946 roku. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5043.
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na ulicy miasta w Wielkiej Brytanii, ok. 1946 roku. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/5043.