Muzealne warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na wyjątkowe spotkania z historią. W okresie od września do listopada br. w placówce przy ul. J. Kilińskiego będą realizowane warsztaty poświęcone procesowi odzyskania niepodległości przez Białystok.
Przygotowane zostały dwie propozycje warsztatów:

O wolne miasto

Uczestnicy wezmą udział w grze historycznej poświęconej białostockiej niepodległości. Dowiedzą się jak wyglądała sytuacja w Białymstoku w przeddzień wolności oraz jak przebiegał proces odzyskania niepodległości. Na drodze realizacji poszczególnych zadań zapoznają się z bogatym materiałem historycznym. Formuła gry pozwoli na zaangażowanie wszystkich uczestników.

ZAREZERWUJ >>

Oni i my

Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży z najważniejszymi wydarzeniami procesu odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy poznają losy najważniejszych postaci zaangażowanych w działalność niepodległościową oraz obejrzą wyjątkowe przedmioty z tego okresu. Poddadzą dyskusji miejsce wolności i niepodległości we współczesnym systemie wartości. Na koniec zaprojektują treści do Dziennika Muzealnego za pomocą techniki kolagrafii.

ZAREZERWUJ >>

Warsztaty będą realizowane w ramach projektu „11-stu dla Białegostoku”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 1917-1922 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Udział w warsztatach bezpłatny.

Zapisy na warsztaty są przyjmowane drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 536 123 424 lub za pomocą formularza elektronicznego:

System Rezerwacji

STRONA SYSTEMU REZERWACJI