11-stu dla Białegostoku

O projekcie

Celem projektu było budowanie wiedzy historycznej białostoczan, w szczególności młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, na temat białostockiej niepodległości. Narracja historyczna została oparta o historie jedenastu polskich żołnierzy, którzy zaangażowali się w próbę przejęcie miasta w dniach 11-14 listopada 1918 r. Przedsięwzięcie zakończyło się porażką, a miasto odzyskało niepodległość dopiero 19 lutego 1919 r. Historia ta jest świadectwem niezwykłego patriotyzmu polskich żołnierzy. Działania projektowe pozwoliły na zaprezentowanie wydarzeń i postaci z nieznanej dotąd historii lokalnej.

Kluczowym elementem projektu była wystawa, podczas której zaprezentowane zostały sylwetki jedenastu bohaterów białostockiej niepodległości. Wersja elektroniczna wystawy dostępna jest na stronie internetowej projektu. Prezentowane tam portrety, biogramy żołnierzy oraz gotowe materiały historyczne i edukacyjne stanowią niedostępne nigdzie indziej źródło wiedzy, które pozwala odkryć kolejne fragmenty historii miasta.

W oparciu o wystawę „11-stu bohaterów” przygotowano ofertę warsztatów historycznych dla młodzieży. Podczas spotkań warsztatowych, w których wzięło udział ponad 800 uczniów, wykorzystywano nie tylko metody budujące wiedzę historyczną, ale także pogłębiające umiejętności społeczne. Uwaga uczestników skupiała się na losach żołnierzy, a patriotyczna postawa białostockiej młodzieży podczas zrywu niepodległościowego wywarła na uczniach szczególne wrażenie. Szczególnie bliskie uczestnikom było przywołanie postaw białostockiej młodzieży gotowej walczyć o niepodległość. Z uwagi na duże zainteresowanie, warsztaty „O wolne miasto” oraz „Oni i my” zostały włączone do stałej oferty edukacyjnej Muzeum na rok szkolny 2022/2023. Finałem projektu były muzealne obchody Narodowego Święta Niepodległości – niemal 1500 osób odwiedziło wystawę „11-stu bohaterów” i wzięło udział w wykładach oraz warsztatach plastycznych. Przez cały dzień wolontariusze dystrybuowali w siedzibie Muzeum oraz w centrum Białegostoku jednodniówki poświęcone białostockiej niepodległości.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Świętego Józefa oraz VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.

Projekt był realizowany w 2022 r.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”