S3D… To działa! (Przekonajcie się w trakcie seminarium „Trzy światy: podróż międzydyscyplinarna”)

Jak zobaczyć to, co niewidzialne? Jak dotknąć to, co niedotykalne? W jaki sposób opowiedzieć historię tym, którzy jej nie słyszą? Jak sprawić, by wizyta w muzeum była atrakcyjną wyprawą w świat historii i wyobraźni, dla każdego odbiorcy? Przez ostatnie kilka miesięcy próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na podobne pytania w ramach projektu „Ścieżki 3Dostępu”.
Naszymi doświadczeniami chcemy się podzielić z uczestnikami SEMINARIUM „TRZY ŚWIATY: PODRÓŻ MIĘDZYDYSCYPLINARNA” (EDUKACJA, TECHNOLOGIE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W KONTEKŚCIE MUZEUM I PROJEKTOWANIA), które stanowi podsumowanie programu.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, edukatorów i animatorów kultury, projektantów i designerów, na spotkanie 29 LISTOPADA W BIAŁYMSTOKU. Pokażemy nasze osiągnięcia, podzielimy się wątpliwościami, spróbujemy zainicjować dyskusję o tym, jak jeszcze lepiej można wykorzystać potencjał programów interdyscyplinarnych w budowaniu dostępu do kultury.

01

Seminarium łączy część praktyczną – warsztaty, prezentujące efekty wypracowane przez zespoły programu „Ścieżki 3Dostępu” oraz panele dyskusyjne: prezentacje ekspertów oraz rozmowę wokół trzech głównych tematów spotkania: edukacji kulturalnej, nowych technologii i dostępności. A gości mamy znakomitych, reprezentujących wszystkie dziedziny programu “S3D”. Będą z nami: MONIKA BANIA (Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Białystok), ELWIRA MAŁYSZKO (Białystok), AGATA PIETRZYK SŁAWIŃSKA (Ośrodek Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie), ZUZANNA STAŃSKA (Moiseum, Warszawa), dr hab. ALEKSANDER ASANOWICZ (Wydział Architektury BP, Białystok), dr ADAM JAKIMOWICZ (Wydział Architektury BP, Białystok), ŁUKASZ KOWALSKI (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin), TOMASZ MATYS (Atelier Klimowicz, Białystok),  ROBERT WIĘCKOWSKI (Fundacja Kultury Bez Barier, Warszawa), ANNA ZDZIEBORSKA (Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa), PAULINA CELIŃSKA (Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa), MARZENA WILCZKO (Muzeum Wojska, Białystok), JOANNA ZEMBROWSKA-WOJNO (Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem, Białystok).

Szczegółowy program seminarium: program

Formularz zgłoszeniowy: s3d_formularz_zgłoszeniowy