„Ścieżki 3Dostępu” to przedsięwzięcie wprowadzające do muzeum nowe technologie oraz narzędzia ze świata teatru, filmu i fotografii. Głównym celem projektu jest przygotowanie interdyscyplinarnej formuły tworzenia oryginalnych programów edukacji kulturalnej. Uczestnicy zajęć przygotują nowe ścieżki edukacyjne, opierające się o konkretne elementy przestrzeni muzealnej: pojedyncze eksponaty, wystawę, relacje świadków historii. Pomogą im w tym zaproszeni eksperci – edukator teatralny, edukator filmowy, architekci, specjaliści od technologii 3D, nowych technologii i współczesnych mediów. W trakcie serii warsztatów (trzy bloki tematyczne: „Akt i aktor”, „Ruch i bezruch”, „Technomuzeum”), spotkań i indywidualnych rozmów powstaną scenariusze zajęć atrakcyjnych dla odbiorców z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i niesłyszących. Najciekawsze z zajęć zostaną wypróbowane w praktyce, a następnie znajdą się w stałej ofercie edukacyjnej Muzeum Wojska w Białymstoku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany jest od maja do grudnia 2014.

01