1943

Na zdjęciu: Żołnierze 2. Korpusu podczas podróży pociągiem, 1943 r. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/2959

Na zdjęciu: Żołnierze 2. Korpusu podczas podróży pociągiem, 1943 r. Fotografia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, nr inw. MWB/D/2959

13.04. Niemieckie radio podało komunikat o znalezieniu pod Katyniem zbiorowych grobów 10 000 polskich oficerów, rozstrzelanych przez Sowietów. Rząd Polski na Emigracji zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie grobów.

21.04. Stalin zakomunikował Churchillowi, że postępowanie rządu polskiego wobec ZSRR w ostatnich czasach rząd radziecki uważa za całkowicie nienormalne. Kilka dni później ZSRS zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską.

Maj–lipiec. Wielka epidemia malarii wśród żołnierzy; przeciętny stan chorych sięgał 8 000 ludzi miesięcznie.

26.05–3.07. Wizyta gen. W. Sikorskiego na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Naczelny Wódz wydał szereg zarządzeń, z których najważniejszym było wyłonienie z Armii Polskiej na Wschodzie związku taktycznego pod nazwą 2. Korpusu Polskiego (2. KP).

4.07. W katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginęło 16 osób, wśród nich Prezes Rady Ministrów i Wódz Naczelny gen. W. Sikorski. Nowym premierem Rządu RP na uchodźstwie został Stanisław Mikołajczyk, a Naczelnym Wodzem gen. broni Kazimierz Sosnkowski.

21.07. W życie weszła nowa organizacja armii polskiej. Tego samego dnia brytyjskie Dowództwo Frontu Persja i Irak („Paiforce”) zadecydowało o przesunięciu armii polskiej z Iraku do Palestyny. Przegrupowanie następuje do końca września.

Październik. Ćwiczenia dywizyjne na terenie południowej Palestyny.

Listopad. W przemówieniu do żołnierzy 3. DSK Naczelny Wódz gen. K. Sosnkowski zapowiedział udział w walkach na froncie włoskim.

7.12. Po spotkaniu gen. K. Sosnkowskiego, gen. W. Andersa i gen. Henryka Wilsona (dowódcy wojsk brytyjskich na Środkowym Wschodzie) 2. Korpus Polski został przesunięty do Egiptu, do rejonu Qassassin. W skład jednostki weszły 3. DSK, 5. KDP, 2. Samodzielna Brygada Czołgów, pułk samochodów pancernych, armijna grupa artylerii i służby. Z Egiptu, od połowy miesiąca, zaczął się transport polskich żołnierzy drogą morską do Włoch.