MIGiem!

Jak przygotować zajęcia muzealne, by w pełni mogły korzystać z nich osoby niesłyszące? Spróbujemy, a w opracowaniu ciekawej formuły pomoże nam Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym “MIG-iem”, partner projektu “Ścieżki 3Dostępu”.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym “MIG-iem” jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Celem statutowym naszej organizacji jest wszechstronna działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących. Działalność stowarzyszenia opiera się głównie o społeczną pracę jego członków.

a44

Zdjęcie: Bernard Bania