DOSTĘPni

Nie jesteśmy pewni, czy ktokolwiek rozumie, co migamy na filmie. Bo póki co korzystamy z internetowego samouczka języka migowego, by zaprosić osoby niesłyszące do Muzeum. Od jutra będziemy jednak wiedzieć znacznie więcej, bo spotykamy się na kolejnym warsztacie, żeby rozmawiać o tym, jak muzealne dobra udostępniać osobom z niepełnosprawnościami. Chcemy wiedzieć, w jaki sposób tworzyć scenariusze warsztatów, by z przyjemnością korzystały z nich osoby niesłyszące i niewidzące, jak możemy zapewnić szeroki dostęp do zbiorów tym, którzy ich nie mogą zobaczyć i jak opowiadać historie tym, którzy nie słyszą. Dla nas to ogromne wyzwanie, ale mamy świetnych przewodników: Paulinę Gul oraz Roberta Więckowskiego z Fundacji Kultury bez Barier. Ekipa fundacji udostępnia od lat nie tylko muzea, ale też teatr i film osobom, które nie mogą doświadczać ich wszystkimi zmysłami.

Zdjęcie: https://www.facebook.com/FundacjaKulturyBezBarier

Robert Więckowski – dziennikarz, redaktor, literaturoznawca, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na wydziale kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, badacz historii i tradycji żydowskiej oraz przekładu intersemiotycznego (audio deskrypcja), współtwórca „Zasad tworzenia audio deskrypcji”, trener w zakresie udostępniania tekstów kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku, popularyzator i konsultant audio deskrypcji, wybrany do zespołu sterującego Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m. st. Warszawy.

paulina

Zdjęcie: https://www.facebook.com/FundacjaKulturyBezBarier

Paulina Gul – osoba słabosłysząca, studentka informatyki, prowadząca warsztaty i szkolenia dla instytucji kultury z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu, biegła znajomość Polskiego Języka Migowego, konsultantka rozdziału o potrzebach osób z niepełnosprawnością słuchu w publikacji “ABC Gość niepełnosprawny w muzeum”, konsultantka dostępności instytucji administracji i kultury dla osób niesłyszących w Ostrowii Mazowieckiej w ramach projektu “Kultura Włączania”.