Młodzieżowy Teatr Włączający

dofinansowanie - logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
MŁODZIEŻOWY TEATR WŁĄCZAJĄCY

DOFINANSOWANIE 112 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 140 400 ZŁ

O projekcie

Celem projektu jest włączenie osób ze szczególnymi potrzebami do życia kulturalnego poprzez stworzenie przestrzeni do ich działań twórczych. Toczące się wojny współczesne m. in. wojna na Ukrainie stwarzają potrzebę budowania wiedzy historycznej, która stanowi podstawę do rozumienia kontekstów i umożliwia wyrabianie własnych poglądów na temat wojny i pokoju.

Dlatego też w pierwszym etapie projektu odbędą się warsztaty historyczne w Muzeum Wojska w Białymstoku, w których młodzież niepełnosprawna intelektualnie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pracować będzie na kolekcji instytucji. Zamysłem działania jest budowanie przyjaznej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przestrzeni do wymiany myśli i dzielenia się swoimi uczuciami związanymi z problemem wojny. Dlatego też kolejnym działaniem będą warsztaty teatralne, które odbywać się będą w ośrodku. W konsultacji z terapeutami i nauczycielami, pracującymi na co dzień z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, zaprojektowane zostaną działania sprzyjające pracy w sposób przystępny i pobudzające własną refleksję.

Efekty pracy warsztatowej (np. powstałe etiudy, ruchy sceniczne, wypowiedzi) młodzieży posłużą do zbudowania scenariusza działania performatywnego jako finałowego spektaklu. Za pomocą teatralnych środków wyrazu zostaną poruszone trudne tematy. Różnorodność środków artystycznych, które uczestnicy poznają w trakcie warsztatów stworzy możliwość do znalezienia właściwego sposobu wyrażenia się, uwalniającego i pobudzającego każdego uczestnika. Spektakl zostanie zaprezentowany w czterech miejscowościach w województwie podlaskim – Augustowie, Mońkach, Gródku i w Białymstoku. Po ostatnim spektaklu zostanie zorganizowany piknik integracyjny, w którym weźmie udział cały zespół projektowy, rodziny młodzieży występującej w spektaklu, dzieci i młodzież z ośrodka oraz wszyscy chętni widzowie. Będzie to przestrzeń do wymiany doświadczeń i odczuć związanych z projektem oraz rozmów o dalszej perspektywie współpracy.

Wszystkie etapy projektu zostaną udokumentowane fotograficznie, a spektakle dodatkowo zostaną utrwalone za pomocą nagrań wideo. Do materiałów audiowizualnych zostaną opracowane ułatwienia w dostępności audiodeskrypcja i tłumaczenie PJM. Na podstawie doświadczeń warsztatowych i skryptu scenariusza spektaklu, pedagog teatru, opracuje materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Oprócz tego powstanie przewodnik po metodzie. Wszystkie materiały zostaną udostępnione szerokiej grupie odbiorców. Treści będą dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej projektu.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2024 r.

Projekt „Młodzieżowy teatr włączający” realizowany w ramach Programu Kultura Dostępna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Koordynator projektu:
Ewelina Sarosiek
esarosiek@mwb.com.pl

Skip to content