• 1

  Jubileusz 15-lecia

 • 2

  Logo Stowarzyszenia

 • 3

  Noc Muzeów

 • 4

  Starodruki

Koleżanki i Koledzy z podlaskich muzeów i instytucji kultury,
Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP uprzejmie informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 r. w siedzibie Muzeum Wojska w Białymstoku odbyło się posiedzenie specjalnie powołanej komisji, która dokonała zliczenia punktowanej oceny zgłoszeń, przesłanej pocztą elektroniczną przez członków Jury konkursu pod nazwą „Podlaski Laur Muzealny 2019”. W związku z pandemią COVID-19 i niemożliwością zorganizowania formalnych obrad Jury Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP postanowił przeprowadzić je za pomocą łączy internetowych. Wszystkie nadesłane zgłoszenia (razem z dołączonymi załącznikami) zostały umieszczone na serwerze Muzeum Wojska w Białymstoku i były dostępne do indywidualnego zapoznania się z nimi przez członków Jury w ściśle określonym dla nich terminie, od 2 do 10 grudnia 2020 r. (włącznie). Każdego z jurorów poproszony został mailowo o dokonanie punktowanej oceny każdego ze zgłoszeń do 10 grudnia 2020 r. (do godz. 20.00), gdzie 1 punkt był najniższą skalą oceny, a liczba 10 punktów maksymalną skalą oceny danego zgłoszenia.
Na podstawie przesłanych w terminie siedmiu kart z indywidualną oceną członków Jury, komisja zliczyła dwukrotnie przesłaną punktację, stwierdzając niniejszym, że w konkursie „Podlaski Laur Muzealny 2019”:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII „WYSTAWA” OTRZYMAŁ:

- Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku za wystawę czasową „Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939”, która w zbiorowej ocenie jurorów uzyskała łącznie 65 punktów z 70 możliwych do zdobycia.

Specjalne wyróżnienia w tej kategorii konkursowej przyznano:

- Marcie Pietruszko i Sebastianowi Wichrowi z Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku za wystawę czasową „Ku nieznanej postaci piękna. Czesław Sadowski”, która w zbiorowej ocenie
jurorów uzyskała łącznie 58 punktów z 70 możliwych do zdobycia;

- Marcinowi Kozińskiemu z Muzeum Wojska w Białymstoku za wystawę czasową „Wokół jednego eksponatu. Kurtka mundurowa wz.19", która w zbiorowej ocenie jurorów uzyskała łącznie 57 punktów z 70 możliwych do zdobycia.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII „WYDARZENIE POZAWYSTAWIENNICZE” OTRZYMALI:

- Katarzyna Malinowska z Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za wydarzenie pod nazwą „Sztuka bez granic”, które w zbiorowej ocenie jurorów uzyskało łącznie 55 punktów z 70 możliwych do zdobycia;

- Bogusław Kosel i Dariusz Szada-Borzyszkowski z Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za wydarzenie pod nazwą „Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”, które w zbiorowej ocenie jurorów uzyskało łącznie 55 punktów z 70 możliwych do zdobycia.

Specjalne wyróżnienie w tej kategorii konkursowej przyznano:

- Irenie Taranta z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Piotrowi Wronieckiemu z firmy Monte Fiorino za wydarzenie pod nazwą „Interdyscyplinarne badania późnogotyckiego klasztoru oo. Bernardynów w Tykocinie”, które w zbiorowej ocenie jurorów uzyskało łącznie 54 punktów z 70 możliwych do zdobycia.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII „WYDAWNICTWO” OTRZYMAŁ:

- Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku za wydawnictwo pt. „Granatowi” żołnierze. Album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej woj. białostockiego 1919-1939, które w zbiorowej ocenie jurorów uzyskało łącznie 67 punktów z 70 możliwych do zdobycia.

Specjalne wyróżnienia w tej kategorii konkursowej przyznano także:

- Muzeum Ikon w Supraślu za wydawnictwo pt. Freski supraskie – relikty XVI wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu, które w zbiorowej ocenie jurorów uzyskało łącznie 64 punkty z 70 możliwych do zdobycia;

- Izabeli Suchockiej z Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku za wydawnictwo pt. Summa Julitty Sleńdzińskiej, które w zbiorowej ocenie jurorów uzyskało łącznie 58 punktów z 70 możliwych do zdobycia.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu pod nazwą „Podlaski Laur Muzealny”.

Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP

Białystok, dnia 22.09.2020 r.

Koleżanki i Koledzy…

Z dniem 22 września 2020 r. Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP ogłasza XVIII edycję konkursu pod nazwą "PODLASKI LAUR MUZEALNY 2019". Do nadsyłania swoich zgłoszeń zapraszamy wszystkich muzealników z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Ciechanowca, Drozdowa, Łomży, Suwałk oraz innych miejscowości regionu podlaskiego. Regulamin konkursu oraz wzory kart zgłoszeniowych w kategoriach „Wystawa", „Wydarzenie poza wystawiennicze" i „Wydawnictwo" do pobrania poniżej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 listopada 2020 r.
Serdecznie zapraszamy!!!

Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP

 

Do pobrania:

PISMO PRZEWODNIE - w formacie pdf

PISMO PRZEWODNIE - w formacie doc

REGULAMIN KONKURSU - w formacie pdf

REGULAMIN KONKURSU - w formacie doc

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYSTAWY

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYDARZENIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYDAWNICTWO

 

 

Muzealnicy województwa podlaskiego,

Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP uprzejmie informuje, że 20 maja 2019 r. w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku odbyło się posiedzenie Jury konkursu pod nazwą „Podlaski Laur Muzealny 2018”. W trakcie obrad wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach: najlepsza wystawa, najlepsze wydarzenie i najlepsza publikacja. Spośród nadesłanych 21 zgłoszeń wybrano te najlepsze i najbardziej wartościowe. Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Uroczysta gala konkursowa odbędzie się w 31 maja 2019 r. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. A więc do zobaczenia!!!

NAGRODY GŁÓWNE W KATEGORII „WYSTWA” OTRZYMUJĄ:

- Eliza Ptaszyńska z Muzeum Okręgowego w Suwałkach za wystawę czasową: „Juliusz Kossak 1824-1899 / Wojciech Kossak 1856-1942”,

- Irena Taranta z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz dr Radosław Dobrowolski i dr hab. Mirosława Kupryjanowicz za wystawę plenerową: „Ogród Saski w Supraślu – Topos Miejsca Przyjemnego”.

Jury zdecydowało przyznać w tej kategorii wyróżnienia dla:

- dr Magdaleny Grassmann, dr Marty Piszczatowskiej i Łukasza Baranowskiego z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za ekspozycję stałą „Spacer w przeszłość Pałacu Branickich w Białymstoku”,

- Marka Gajewskiego z Muzeum Wojska w Białymstoku za wystawę czasową „Nie tylko Legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918”.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII „WYDARZENIE POZAWYSTAWIENNICZE” OTRZYMUJE:

- „Suwalszczyzna w drodze do Niepodległej. 1918-1919 – program działań poświęconych 100-leciu odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę” - autorstwa Magdaleny Wołowskiej-Rusińskiej i Krzysztofa SkłodowskiegoMuzeum Okręgowego w Suwałkach.

Jury zdecydowało przyznać w tej kategorii specjalne wyróżnienie dla:

- Aleksandra Piaseckiego i Adama Wawrusiewicza z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za „Fortece na bagnach. Badania archeologiczne osady obronnej z epoki brązu w Jatwiezi Dużej”.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII „WYDAWNICTWO” OTRZYMUJE:

- Andrzej Matusiewicz za publikację „Dwory na Suwalszczyźnie” (Muzeum Okręgowe w Suwałkach).

Jury zdecydowało przyznać także dwa wyróżnienia w tej kategorii, a mianowicie dla:

- Anny Dąbrowskiej i Jerzego Ostapczuka z Muzeum Podlaskiego za publikację „Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”,

- Bogusławowi Koselowi z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku za wydawnictwo „Listy z osiołkiem. Bajka prawdziwa”.

 

Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP

Białystok, dnia 20.03.2019 r.

Szanowni Muzealnicy, Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XVII już edycji konkursu pod nazwą „PODLASKI LAUR MUZEALNY 2018”. Na polu naszej społecznej działalności jest on jednym z najważniejszych wydarzeń. Dzięki niemu wybieramy najlepsze zdarzenia w kategorii: wystawa, wydarzenie poza wystawiennicze i publikacja. W tegorocznej edycji zgłoszenia należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 roku listownie na adres siedziby Oddziału lub drogą mailową na adres naszej poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oceniać je będzie kilkunastoosobowe Jury, które po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami zbierze się na początku maja w siedzibie Muzeum Wojska w Białymstoku i tam dokona merytorycznej oceny i ostatecznego wyboru najlepszych projektów. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.mwb.com.pl/smp2014 (zakładka KONKURS).
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie statuetek i wyróżnień odbędzie się 31 maja 2019 roku w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. O szczegółach wyjazdu poinformujemy Was mailowo w późniejszym terminie.

Zarząd Oddziału Podlaskiego
Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Do pobrania:

PISMO PRZEWODNIE

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYSTAWY

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYDARZENIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYDAWNICTWO

 

 

Muzealnicy województwa podlaskiego,

Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku odbyło się posiedzenie Jury konkursu pod nazwą „Podlaski Laur Muzealny 2017”. W trakcie obrad wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach: najlepsza wystawa, najlepsze wydarzenie i najlepsza publikacja. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano te najlepsze i najbardziej wartościowe. Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Za rok kolejna edycja, dlatego już dziś zachęcamy do wytężonej pracy i nadsyłania swoich zgłoszeń w kwietniu 2019 r.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII WYSTAWIENNICZEJ OTRZYMUJE:

- Urszula Katarzyna Siwerska z Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku za wystawę „Helena Bohle-Szacka – Mosty/Die Brücken”.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII WYDARZENIE POZAWYSTAWIENNICZE OTRZYMUJE:

- Marcin Koziński z Muzeum Wojska w Białymstoku za projekt „Piłsudski chronologicznie. Czy wiecie co Marszałek robił w waszym wieku?”.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ W KATEGORII WYDAWNICTWO OTRZYMUJE:

- Muzeum Diecezjalne w Łomży za wydawnictwo „Katalog wystawy Muzeum Diecezjalnego w Łomży”

Zarząd Oddziału Podlaskiego SMP