logo projektuMoją galerią jest ulica to działanie artystyczne, realizowane przez Muzeum Wojska w Białymstoku (MWB) w przestrzeni miejskiej. Jego źródło tkwi w przypadkowym spotkaniu z Panią Elżbietą, która zwiedzając nasze wystawy stałe zwróciła uwagę na brak obrazów: – A przecież na pewno posiadają Państwo jakieś w magazynach. Posiadamy.
W zbiorach Muzeum znajdują się m.in. płótna uznanych batalistów (m.in. Wojciecha i Jerzego Kossaków, Januarego Suchodolskiego, Leonarda Winterowskiego czy Stanisława Kaczora-Batowskiego), historyków wojskowości (Bronisława Gembarzewskiego), portrecistów (Teodora Grotta), a nawet karykaturzystów (Jerzego Zaruby i Zdzisława Czermańskiego). Są prace anonimowych żołnierzy, którzy ilustrowali życie codzienne na frontach I i II wojny światowej, ale też autorstwa Marszałka Rydza Śmigłego, o którym nieliczni pamiętają, że kształcił się na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i studiował malarstwo w Monachium, Norymberdze i Wiedniu. Posiadane obrazy prezentujemy regularnie w postaci wystaw czasowych (ostatnia pt. Malarstwo batalistyczne, listopad 2016 – styczeń 2017), na stronie internetowej i portalu społecznościowym instytucji, w wydawnictwach oraz… ekspozycji stałej, gdzie, zainspirowani możliwościami nowych technologii i Google Art Project, udostępniliśmy je w formie wysokiej rozdzielczości zdjęć.
Przez najbliższe dwa miesiące, na ścianach budynków w wybranych miejscach Białegostoku, mogą Państwo zobaczyć wielkoformatowe kopie dwunastu obrazów ze zbiorów MWB. Każdej pracy towarzyszy muzealny opis zawierający podstawowe informacje (nazwisko autora, tytuł dzieła, datę powstania, numer inwentarzowy), oraz kody QR kierujące chętnych na stronę internetową projektu. Umieszczona w przejrzysty sposób dodatkowe treści pomogą w lepszym poznaniu dzieła, a mapa w zaplanowaniu własnej trasy zwiedzania.