bip.gov.pl
kanał RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja obsługi BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

MENU
Elementem wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z odnośnikami, po lewej stronie ekranu.

NAGŁÓWEK
Z lewej strony nagłówka znajduje się logo Muzeum Wojska w Białymstoku. Kliknięcie logo powoduje przejście do strony głównej biuletynu.
Z prawej strony znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

WYSZUKIWARKA
W lewym górnym rogu strony biuletynu (nad logo) widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika ">>". Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

PANEL DOSTĘPNOŚCI
W prawym górnym rogu strony biuletynu znajdują się narzędzia zmiany rozmiaru czcionki i zwiększenia kontrastu.

STOPKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:
a) kto podpisał stronę,
b) kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony,
c) kto opublikował stronę,
d) ilość wejść na stronę.

REJESTR ZMIAN TREŚCI - HISTORIA STRONY
Witryna BIP pozwala na przełączenie do wersji archiwalnych każdej strony za pomocą odnośnika "Wersje archiwalne tej strony" umieszczonego pod stopką. Wersje archiwalne są opatrzone datą i powodem zmiany.Opublikował: Joanna Dubowska
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Beata Wiśniewska-Lewoc
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 818