Ekspozycja plenerowa

Muzeum Wojska w Białymstoku posiada bogatą kolekcję ciężkiego sprzętu wojskowego m.in. wieżę z armatą z samochodu pancernego BA-10, kuter rozpoznawczy „Jesion”  KR-70S, polowy piec piekarski OPP na przyczepie dwuosiowej, samolot myśliwski  Lim-5, niemiecki schron wartowniczy, 122 mm haubicę wz. 1938 (M-30). Do końca 2019 roku  eksponaty znajdowały się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, przy ulicy Bema 100. Obecnie większość z przedmiotów poddawana jest systematycznej konserwacji i trwają poszukiwania nowej przestrzeni wystawienniczej.