POWSTAŃCZA POCZTA

Wiek uczestników: kl. IV – VI

Kim byli młodzi bohaterowie II wojny światowej? Jakie działania podejmowali polscy harcerze na rzecz okupowanej Ojczyzny? Odpowiedzi na te pytania dostarczą warsztaty pt. „Powstańcza poczta”, na których poznamy bliżej legendarnych „Zawiszaków”. Następnie podejmiemy próbę odnalezienia ciekawostek na wystawach stałych Muzeum Wojska w Białymstoku. Uzyskane informacje w formie przesyłek pocztowych uczestnicy postarają się dostarczyć adresatom, pokonując określoną trasę.

Odniesienia do podstawy programowej:

Uczeń:
– omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów;
– charakteryzuje działalność Polskiego Państwa Podziemnego.