„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 15, Białystok 2002

Powiększ obrazokładka - Zeszyt naukowy 15

T. 15, 151 str., fot. cz/b., cena: 1,00 zł

Powrót

Spis treści:

Artykuły:
Andrzej Łukaszewicz – Крэпасцi ў расiйскай канцэпцыi аховы заходнiх гранiц iмпэрыi  (70 –   я гг. XVIII ст.  1802 г.)
Swietłana Kul-Salwiestrowa – Арганiзацыя памежнай варты на тэрыторыi  Гродзенскай губернi ў 1802 – 1803 – я гады
Zbigniew Romaniuk – Zachodnia granica obwodu białostockiego z 1807r.
Marek Rutkowski – Potwierdzanie, ochrona oraz przekraczanie granic Królestwa Polskiego w pierwszych latach po upadku Powstania Listopadowego
Witali Kornieluk – Гродзенская крэпасць , як помнiк гiсторыi  Першай сусветнай вайны 1914-  1918 г.
Michał Klimecki – Polska granica wschodnia w latach 1918-1921
Marek Góryński – Organiczenia obowiązujące na pograniczu polsko-pruskim II Rzeczpospolitej
Tadeusz Radziwonowicz – Policja w ochronie granicy na odcinku suwalskim
Erik Jekabsons – Granica łotewsko-polska 1919-1939
Urszula Kraśnicka – Budownictwo Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1938
Krzysztof Filipow – Falerystyka Korpusu Ochrony Pogranicza (1926-1939)
Wiktor Biełazarowicz-  Меры па падрыхтоўцы да вялiкай айчыннай вайны на Бяласточыне ў 1940- 1941 г.
Marek Kitliński – Delimitacja polskiej granicy wschodniej 1944-1950

Materiały:
Jerzy S. Wojciechowski – „Asystencja 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich” Przyczynek do dziejów 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
Eustachy Rakoczy- Jasnogórski ryngraf znakiem opieki Bogarodzicy w zmaganiach o Niepodległości Rzeczypospolitej

Zbiory:
Urszula Kraśnicka – Tryptyk Jerzego Kossaka „Bitwa pod Rafajłową”
Mariusz Klarecki – Blask napoleońskich orłów

Recenzje, sprawozdania, zapiski:
Sylwia Trzeciakowska – Wystawa „Formacje graniczne Polski północno-wschodniej 1918-1939” w Muzeum Wojska w Białymstoku
Marek Dawidziuk – Recenzja książki „ Karaimai Kariuomeneje” Michailas Zajonockovskisa