„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 32, Białystok 2019

Powiększ obrazZeszyt Naukowy nr 32

T. 32, 224 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 35,00 zł

Powrót

 

 

Spis treści:

Artykuły

Łukasz Radulski
Działania Podlaskiej Brygady Kawalerii w Prusach Wschodnich 2-4 września 1939 r.

Tomasz Wesołowski
Landwehra w natarciu. Przełamanie prawego skrzydła odcinka „Wizna” pod Giełczynem w dniu 9 września 1939 r.

Jarosław Strenkowski
Bitwa o Zambrów 11 września 1939 r. Próba oceny

Natalia Filinowicz
Obrona Białegostoku w dniach 14-15 września 1939 r.

Varia
Piotr Łapiński
Okręg Białostocki Zrzeszenia WiN. Aneksy