POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Dlaczego orzeł, biel i czerwień i Mazurek Dąbrowskiego są tak ważne dla Polaków? Czy Mazurek Dąbrowskiego został napisany w Polsce i skąd symbol orła białego w godle Polski? Na te i inne pytania odpowiemy  podczas zajęć Polskie symbole narodowe. Na ekspozycji stałej i czasowej poszukamy polskich symboli narodowych i zastanowimy się jaką rolę spełniają, ułożymy patriotyczne memory, a na zakończenie warsztatów uczestnicy wykonają własnoręczną kalkomanię polskich symboli narodowych.

Odniesienie do podstawy programowej:
-edukacja środowiskowa: uczeń rozpoznaje polskie symbole narodowe: hymn Polski, godło, flagę
-uczeń poznaje  historię polskich symboli narodowych, ich znaczenie i rolę jaką odgrywały w kształtowaniu polskości i myśli patriotycznej.