POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ

Jakie były losy Polaków pod koniec I wojny światowej i z jakimi problemami musieli się oni zmagać u progu niepodległości? Czy ówczesne granice Rzeczpospolitej zostały ustalone drogą pokojową czy w wyniku działań militarnych?  Uczestnicy zajęć poznają odpowiedzi na powyższe pytania podczas warsztatów na sali „Między dwiema wojnami” oraz wykonując plakat do gazety z listopada 1918 r., który będzie ogłaszał nowo powstałą ojczyznę.

Odniesienia do podstawy programowej:
– uczeń przedstawia sytuację polityczną Polaków pod koniec I wojny światowej i charakteryzuje kształtowanie się granic II RP.