Polityka Prywatności

Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od użytkowników w celu przetworzenia zapytań w formularzu kontaktowym oraz przy rejestracji newslettera na stronie Muzeum Wojska w Białymstoku.

Przed skorzystaniem z naszego serwisu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszej Polityki. Korzystanie z witryny oznacza akceptację standardów i procedur wynikających z Polityki Prywatności, zatem jeżeli ich Państwo nie akceptują, nie mogą Państwo korzystać z naszej strony. W sytuacji pojawienia się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z biurem Muzeum, pisząc na adres mailowy: biuro@mwb.com.pl .

1. W jaki sposób są zbierane dane?

Podanie danych osobowych wymienionych w formularzach jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do przetworzenia Państwa zapytań.
Dane są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, wyrażoną przez oznaczenie przewidzianego w tym celu pola.
Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
Z chwilą przekazania danych ich administratorem jest Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresie niezbędnym do obsługi zapytania – po tym okresie zostaną usunięte.
Strona Muzeum wykorzystuje szyfrowany protokół https, a bezpieczeństwo witryny potwierdza certyfikat CPanel AutoSSL, który zapewnia szyfrowanie informacji przesyłanych między serwisem a użytkownikiem.

2. W jakim celu są przetwarzane dane?

Dane są przetwarzane w celu:
– uzyskania kontaktu z Muzeum,
– otrzymywania informacji o działaniach Muzeum z newslettera.

3. Jakie uprawnienia mają Państwo w związku z przetwarzaniem danych przez Muzeum Wojska w Białymstoku?

Mają Państwo pełne prawa określone przepisami o ochronie danych osobowych:

– odwołanie zgody na przetwarzanie danych,
– żądanie usunięcia danych,
– aktualizacja i poprawianie,
– uzyskanie informacji o treści i sposobie wykorzystania danych osobowych,
– wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia przez Państwa, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami RODO.

4. Czy dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim?

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

5. Jakie dane są zbierane automatycznie?

Przeglądanie strony nie wymaga podawania żadnych danych osobowych.
Po wejściu na witrynę na Państwa urządzeniu zapisywane są tzw. ciasteczka (cookies).
Są to pliki zawierające dane informatyczne, zapisywane w taki sposób, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z serwisem.
Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników, nie są szkodliwe – nie wpływają na sposób działania urządzeń.
Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył i mogą być wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisu.
Zapisywanie ciasteczek na Państwa urządzeniach jest uwarunkowane Państwa zgodą i konfiguracją przeglądarki.