„PATRIOTYZM WCZORAJ I DZIŚ”

Czy każde pokolenie rozumie słowo patriotyzm tak samo? Czym jest ono dla mnie, czym dla moich rodziców i dziadków? Na zajęciach dowiemy się, jak pojęcie ojczyzny jest rozumiane w różnych częściach świata oraz czy zmieniało się ono na przestrzeni dziejów. Zastanowimy się, co odróżnia Polaków od przedstawicieli innych państw. Podsumowaniem warsztatów będzie stworzenie przez uczestników na podstawie zdobytej wiedzy idealnej definicji patriotyzmu na obecne czasy.

Odniesienia do podstawy programowej:
-uczeń rozwija myślenie historyczne oraz wrażliwość moralną;
– pogłębia wiedzę o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu polskiego i dziejów powszechnych, by móc krytycznie odnosić się do przeszłości, lepiej rozumieć teraźniejszość i odpowiedzialnie budować przyszłość;
– kształtuje więzi z krajem ojczystym, buduje szacunek dla dokonań innych narodów i państw.