Autyzm bliżej

Realizujemy projekt „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”. Ma on na celu włączenie osób postrzegających świat przez pryzmat autyzmu do grona naszych odbiorców. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Głównie działania projektowe obejmują:
– Cykl szkoleniowy dla pracowników Działu Edukacji i Wystaw. Na drodze warsztatów eksperckich i spotkań z praktykami poznaliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, a także przykłady skutecznych działań z tymi odbiorcami.
– Opracowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla osób z autyzmem. Adresatami naszych propozycji będą osoby z autyzmem w każdym wieku, rodziny z dziećmi ze spektrum.
– Warsztaty, która pozwolą nam dotrzeć z tematyką muzealnych wystaw do odbiorców w Białymstoku, jak i w województwie podlaskim. Oferta warsztatowa będzie dostępna jesienią tego roku.
– Wydanie drukowanego pakietu edukacyjnego, czyli zestawu ćwiczeń i materiałów opracowanych w oparciu o muzealne zbiory. Wydawnictwo zostanie rozesłane do szkół, bibliotek i instytucji kultury na Podlasiu. Elektroniczna wersja pakietu będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum, na wolnych licencjach.
Zapraszamy już jesienią tego roku!

Współpracują z nami: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Koordynacja projektu i kontakt:
Marzena Wilczko, mwilczko@mwb.com.pl, tel. 85 741 64 49 wew. 13,
Ewelina Sarosiek, esarosiek@mwb.com.pl, tel 85 741 64 49 wew. 13.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętym monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoKultura DostępnaKrajowe Towarzystwo Autyzmubialystokonline.plPolskie Radio Białystokpolskiautyzm.plintegracja - logoniepelnosprawni.pl - logo