ZANIM NIEPODLEGŁA

Splot wydarzeń z końca XVIII w. doprowadził do tego, że Polska utraciła niepodległość na blisko 123 lata. Naród jednak nigdy nie porzucił nadziei na odzyskanie wolnej Ojczyzny. Okres zaborów był pełen zrywów powstańczych i codziennej walki o lepsze jutro. Ten czas uczniowie poznają podczas zajęć w naszym Muzeum. W ich trakcie uczestnicy przedstawią losy rodaków w pantomimach. Dzięki przekazowi multimedialnemu zapoznają się ze specyfiką I wojny światowej, która stała się szansą na wolność. W czasy niepodległej Polski wprowadzi uczestników warsztatów muzealna ekspozycja.

Odniesienie do podstawy programowej:
-walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku: uczeń  sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze;
-I wojna światowa: uczeń omawia specyfikę działań wojennych;
-wznoszenie państwowego gmachu II Rzeczypospolitej:  uczeń charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń, zaborowe dziedzictwo.