ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ

Wiek uczestników: kl. VII – VIII

Na ziemiach polskich od dawna współżyły różne grupy wyznaniowe oraz etniczne. Burzliwe i niekiedy tragiczne dzieje Rzeczpospolitej sprawiły, że wszyscy jej mieszkańcy musieli stawić czoła zaborcom, a później okupantom. Podobnie nasi rodacy – rozporoszeni po świecie i pozbawieni własnego państwa, solidaryzując się z narodami pozbawionymi wolności – stawali ramię w ramię z mieszkańcami nawet odległych krajów w walce o  niepodległość. Uczestnicy warsztatów poznają bliżej postacie m.in. Berka Joselewicza, Sama Sandiego, Piotra Abakanowicza czy Symona Petlury. Na zakończenie wykonają projekty wielkiego sztandaru „Za wolność naszą i waszą”.

Odniesienia do podstawy programowej:

Uczeń:
– charakteryzuje przebieg powstania kościuszkowskiego;
– wyjaśnia następstwa powstania listopadowego;
– przestawia skutki rewolucji październikowej w Rosji;
– charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy z Niemcami z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego.