Z czołgiem na wyścigi

Poziom edukacji: szkoła podstawowa

Uczestnicy wakacyjnych warsztatów zapoznają się z historią czołgów oraz wozów opancerzonych podczas II wojny światowej, poznają modele tych że pojazdów oraz ciekawe historie czołgistów. Podczas zajęć dzieci zaprojektują i wykonają własne modele czołgów, stworzą olbrzymi tor i wezmą udział w wyścigach na czołgi. Wcielą się w rolę czołgistów i przeżyją nie jedną fascynującą przygodę.

Cel zajęć:

– uczestnik zna historie czołgów wojskowych biorących udział podczas II wojny Światowej,
– zna zadania załogi czołgu
– umie wykonać tor wyścigowy z przeszkodami
– zna instrukcje sterowania pojazdami / czołgami
– umie obsługiwać zdalnie sterowane czołgi
– potrafi wcielić się w rolę czołgisty