W ŻOŁNIERSKIM PLECAKU

Każdy żołnierz ma swój ekwipunek, niezbędny do funkcjonowania w różnych warunkach i sytuacjach, czasem bardzo trudnych. Uczestnicy podczas warsztatów zajrzą do prawdziwego wojskowego plecaka współczesnego żołnierza. Dowiedzą się co zawiera, na własnej skórze przekonają się ile waży oraz sprawdzą co wchodzi w skład żołnierskiego ekwipunku. Porównają wyposażenie współczesnego żołnierza z wyposażeniem żołnierzy z dawnych lat. Następnie wcielą się w rolę żołnierzy i wezmą udział w akcji poszukiwania ukrytych elementów ekwipunku na ekspozycjach stałych. Na zakończenie zajęć zagrają w wojskowe memory.

Odniesienie do podstawy programowej:
-edukacja środowiskowa: uczeń rozpoznaje godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy;
-edukacja matematyczna: uczeń wykorzystuje umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad;
-edukacja przyrodnicza: uczeń przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: żołnierz, policjant.