W MUZEUM

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś/łaś się jak to jest być muzealnikiem – zapraszamy na nasze zajęcia, podczas których stworzymy postać „wzorowego” historyka, wyposażając go w niezbędne do jego pracy przedmioty. Uczestnicy sami zamienią się w kustoszy, obcujących z zabytkami. Opracują autorską ścieżkę zwiedzania, wybierając eksponaty z muzealnych wystaw. Warsztaty swoją formą mają uświadomić uczestnikom, jaką wartość niosą ze sobą artefakty, a także rozbudzić poczucie odpowiedzialności za polskie dziedzictwo.

Odniesienie do podstawy programowej:
-elementy historii rodzinnej i regionalnej: uczeń zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;
-refleksja nad historią jako nauką: uczeń wyjaśnia na czym polega praca historyka, rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych, wyjaśnia dlaczego należy szanować dziedzictwo historyczne.