W JEDNOŚCI SIŁA

Wiek uczestników: kl. IV – VI

Rozbicie dzielnicowe stanowi wyjątkowy okres w historii naszego kraju. Proces rozpoczęty przez Bolesława III Krzywoustego miał ambitne założenia – sprawiedliwy podział dziedzictwa miał uchronić jego potomków i ich poddanych przed bratobójczymi walkami. Uczestnicy warsztatów poznają plany króla Polski oraz dowiedzą się jak zweryfikowała je historia. Aby lepiej zrozumieć zagadnienie dzieci wybiorą spośród siebie „seniora” i postarają się zjednoczyć rozbitą Ojczyznę za pomocą puzzli w ramach zabawy na czas.

Odniesienia do podstawy programowej:

Uczeń:
– przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego;
– opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego.