TWIERDZA NIE DO ZDOBYCIA

Wiek uczestników: kl. IV – VI

Granice współczesnych metropolii można przekroczyć bez problemów. Jednak kilkaset lat temu nie było to takie oczywiste. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jakie warunki życia panowały w średniowiecznym mieście oraz czym zajmowali się rajcy miejscy. Podczas zajęć dzieci poznają również podstawowe elementy budowli obronnych i na podstawie tej wiedzy stworzą własny schemat zamku nie do zdobycia.

Odniesienia do podstawy programowej:

Uczeń:
– charakteryzuje zamek średniowieczny;
– opisuje miasto średniowieczne oraz warunki życia w epoce.