TADEUSZ KOŚCIUSZKO-INSUREKCJA

Wiek uczestników: kl. VII – VIII

225 lat temu Polska, szargana konfliktami wewnętrznymi i zagrożeniem z zewnątrz, stała na skraju upadku. W takich chwilach z pewnością Polacy oczekiwali swojego wybawiciela, kogoś kto zjednoczy ludzi i pokaże im drogę ku wolności. Kimś takim stał się Tadeusz Kościuszko. Na warsztatach poznamy bliżej postać generała oraz sprawdzimy jak na mapie Europy i świata rysowała się wtedy Polska. Podsumowaniem warsztatów będzie wcielenie się w rolę kartografa.

Odniesienie do podstawy programowej:

Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku.
Uczeń:
– sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym z nich.