Szlachcic na zagrodzie, czyli o stanie szlacheckim słów kilka

Poziom edukacji: klasy IV-VI

Na zajęciach przyjrzymy się ewolucji stanu społecznego jakim była szlachta. Zapoznamy się z realiami życia tej grupy w XVI i XVII wiecznej Polsce. Przyjrzymy się rodzajom szlachty, życiu codziennemu, modzie. Pomówimy także o tym, w jaki sposób szlachcice otrzymywali tak wiele przywilejów od królów. Na koniec odtworzymy Sejm Walny i przedyskutujemy zasadę Liberum Veto.

#liberum veto #szabla #herb #przywileje