ŚLADAMI ORLICH GNIAZD

Kazimierz III Wielki był ostatnim królem Polski z rodu Piastów, doskonałym strategiem, rozważnym władcą i znakomitym politykiem. Obejmując tron miał przed sobą góry problemów, które rozwiązywał nie wszczynając wojen i odbudowując kraj. Czy jego przydomek wynikał z jego wzrostu czy czynów, których dokonał? W jaki sposób porozumiał się z dwoma potężnymi sąsiadami, którzy tylko czekali by najechać królestwo Kazimierza? W końcu – dlaczego został ostatnim z władców Piastowskich?  Na te wszystkie pytania odpowiemy na zajęciach analizując życie i dokonania Kazimierza III Wielkiego, a także następnych władców.

Odniesienie do podstawy programowej
-postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej: uczeń sytuuje w czasie i opowiada o ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim;
-Polska w XIV – XV wieku: uczeń opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku, przedstawia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej.