POLSKIE SIŁY ZBROJNE

W wyniku przegranej kampanii wrześniowej tysiące polskich żołnierzy przedostało się na zachód Europy. Mieli jeden cel: kontynuować walkę, lecz już nie w Wojsku Polskim ale w Polskich Siłach Zbrojnych, które wchodziły w skład armii alianckich. To ci żołnierze wsławili się na zboczach masywu Monte Cassino, walczyli w operacji Market Garden, czy też w bitwie pod Falaise. Na warsztatach poznamy nie tylko historie jednostek, ale również historie życia generałów, którzy tymi jednostkami kierowali. Na zakończenie przeprowadzimy debatę na temat roli Polski w II wojnie światowej

Odniesienie do podstawy programowej:
-sprawa polska w czasie II wojny światowej: uczeń przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu RP na wychodźstwie; umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny; przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.