POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ

Wiek uczestników: 5 – 6 lat oraz kl. I – III

Jak nazywa się kraj, w którym mieszkasz? Kto założył państwo polskie? Kto władał nim w dawnych czasach, a kto sprawuje władzę dzisiaj? Co wyróżnia nasz kraj? Czym jest patriotyzm? Na te i podobne pytania odpowiedzą uczestnicy zajęć. W czasie warsztatów dowiedzą się także jak na przestrzeni lat zmieniało się nasze godło oraz dlaczego polska flaga jest biało-czerwona, a dodatkowo rozwikłają szereg zagadek i odszukają patriotyczne pamiątki ukryte wśród muzealnych eksponatów. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik wykona własne puzzle patriotyczne.

Odniesienie do podstawy programowej:

Edukacja środowiskowa
Uczeń:
– rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka;
– uczestniczy w świętach narodowych: 11 listopada, 2 maja, 3 maja i innych ważnych wydarzeniach historycznych, przygotowuje się do ich obchodów;
– wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski, obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.

Edukacja plastyczna
Uczeń:
– ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią i opowiadaniem.